Sprievodca pre systém Samsung Android 13

Po nainštalovaní aplikácie Hoverwatch.


Ak sa vaše zariadenie pýta "Povoliť synchronizačnej službe posielať vám oznámenia?", vyberte možnosť "Povoliť".

 

  • Ťuknite na položku "Nepovoliť".

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky