Žádné protokoly po instalaci nebo nákupu programu

Protokoly sa vo vašom účte Hoverwatch zobrazia, ak sú splnené tieto podmienky:

Ak je softvér nainštalovaný podľa pokynov a zariadenie je pripojené k internetu – stačí počkať 20 minút. 

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky