Po inštalácii alebo zakúpení programu nie sú záznamy v tabuli

Záznamy sa zobrazia na vašom účte Hoverwatch, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Program musí byť inštalovaný na zariadení a musí byť prepojený s rovnakým účtom.
  • Zariadenie musí byť zapnuté a pripojené na Internet. Ak máte povolenú možnosť «Only Wi-Fi» (iba Wi-Fi) vo vašom nastavení účtu -> vyberte zariadenie -> Settings (nastavenie) a zariadenie musí byť pripojené na Internet pomocou Wi-Fi.
  • V niektorých prípadoch je pre synchronizáciu dát potrebný dodatočný čas.


Ak je program nainštalovaný podľa inštrukcií a zariadenie je pripojené na Internet - počkajte 20 minút. Vo väčšine prípadov je to dostačujúci čas na to, aby sa prvotné dáta synchronizovali a záznamy sa zobrazili na vašom účte.

Ak sa záznamy nezobrazia v tabuľke ani po niekoľkých hodinách, kontaktujte našu technickú podporu.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky