Ako úplne odstrániť zariadenie alebo účet?

Otvorte užívateľský panel, vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na kartu Nastavenie.

V spodnej časti tejto stránky sú dve tlačidlá: Zastaviť sledovanie zariadenia a Odstrániť zariadenie.

Kliknutím na tlačidlo Zastaviť sledovanie zariadenia program zastaví zhromažďovanie protokolov na sledovanom zariadení. Neodstráni zhromaždené protokoly.

Pokiaľ chcete obnoviť funkciu na sledovanom zariadení, je potrebné program znova nainštalovať.

Kliknutím na tlačidlo Odstrániť zariadenie budú odstránené všetky protokoly zhromaždené z tohto zariadenia. Tieto protokoly nie je možné obnoviť. Program bude tiež vymazaný.

Ak chcete zmazať celý svoj účet: otvorte svoj účet -> kliknite na svoje prihlasovacie údaje v pravom hornom rohu -> vyberte zmazať účet.

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky