Ako úplne odstrániť zariadenie alebo účet?

Otvorte používateľský panel, vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť a kliknite na záložku «Settings» (nastavenie).

V spodnej časti stránky sú dve tlačidlá: „Stop device monitoring“ (zastaviť sledovanie zariadenia) a „Delete device“ (odstrániť zariadenie).

Kliknutím na tlačidlo „Stop device monitoring“ (zastaviť sledovanie zariadenia) prestane program na sledovanom zariadení zbierať záznamy. Neodstráni záznamy, ktoré už boli nazbierané.

Ak chcete funkciu na sledovanom zariadení znovu obnoviť, musíte program znovu nainštalovať.

Kliknutím na tlačidlo „Delete device“ (odstrániť zariadenie) sa vymažú všetky záznamy z tohto zariadenia. Neexistuje žiadna možnosť ako tieto záznamy obnoviť. Bude vymazaný aj program.

Ak chcete odstrániť celý účet a odstrániť všetky zariadenia z účtu, kontaktujte našu technickú podporu.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky