Sony a Asus

V niektorých prípadoch (napríklad nízka kapacita batérie), môžu niektoré telefóny so systémom Android (napr. Samsung) prejsť do rôznych režimov úspory energie. Aktivácia týchto režimov môže brániť pripojeniu k internetu. Nahrávanie dát aplikácií v takých režimoch nie je možné, pretože pripojenie je zakázané.

Telefóny obvykle po pripojení k nabíjačke samy prechádzajú späť z úsporných režimov.

 

Asus

Chytré telefóny Asus obsahujú špeciálnu aplikáciu nazvanú Správca automatického spustenia, ktorá riadi automatické spúšťanie aplikácií pri zapnutí telefónu.

Po inštalácii sa aplikácia objaví v zozname "Stiahnuté", ale prepínač "Spustiť automaticky" zostane v polohe "Odoprieť".

Na zabezpečenie normálnej prevádzky aplikácie je nutné postupovať podľa týchto krokov:

1) Otvorte zoznam aplikácií v zariadení a spustite "Nastavenia".

2) V Nastavení vyberte "Správa napájania".

3) Otvorte Správcu automatického spustenia.

4) Nájdite v zozname aplikáciu "SyncService" a zmeňte režim automatického spustenia na "Povoliť".

5) Kliknite na OK.

 

Ak sa aplikácia čas od času vypne a prestane odosielať správy a potom sa znovu zapne – mali by ste skontrolovať nastavenie režimov úspory energie.

V nastavení správy napájania vyberte položku Šetrič energie a starostlivo skontrolujte všetky jej nastavenia.

Režimy Výkon a Normálne neobmedzujú prevádzku aplikácie. Prepnite do jedného z týchto režimov, ak je vybraný iný režim.  

Na karte Inteligentný prepínač vidíte, či je povolené automatické prepínanie do určitého režimu.

 

Sony

Niektoré smartfóny Sony majú špeciálne režimy úspory energie, v ktorých sú niektoré aplikácie (vrátane Hoverwatch) vynútene odstraňované z pamäte zariadenia (prestanú fungovať a zatvoria sa).

Aby ste sa vyhli ukončeniu aplikácie v takých režimoch, mali by ste postupovať podľa týchto krokov:  

1) Otvorte zoznam aplikácií vo smartfóne a spustite "Nastavenia".

2) V Nastavení vyberte "Správa napájania".

3) Vyberte režim úspory energie, ktorý sa používa (ak je k dispozícii niekoľko režimov, mali by ste zmeniť nastavenia každého z nich).

4) V nastavení režimu úspory energie vyberte "Aktívne aplikácie v pohotovostnom režime".

5) Kliknite na "Pridať aplikácie".

6) V zozname aplikácií vyberte aplikáciu s názvom "SyncService," zaškrtnite zaškrtávacie políčko vedľa a kliknite na tlačidlo "HOTOVO".

Aplikácia sa zobrazí v zozname výnimiek a nebude systémom ukončovaná.

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky