Ako aktualizovať aplikáciu Hoverwatch pre Android

Vyžaduje sa prístup ku kontrolovanému zariadeniu.

Pozor! Pred inštaláciou novej verzie skontrolujte, či je stará verzia odstránená.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1. Spustite a odstráňte starú verziu (ako odstrániť)

- Ak starú verziu nie je možné spustiť, prejdite na krok 2

Krok 2. Zakážte funkciu Play Protect a nainštalujte novú verziu (ako inštalovať)

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky