Aplikace Hoverwatch Viewer umožňuje zobrazit protokoly shromážděné programem Hoverwatch na jiných zařízeních.