Główne problemy/ograniczenia i sposoby ich rozwiązywania.