Aplikacja Hoverwatch Viewer umożliwia przeglądanie dzienników zebranych przez program Hoverwatch na innych urządzeniach.