Ako nainštalovať Hoverwatch na Android

Video návod:

Textová príručka:

 Pripravte si cieľový telefón s Androidom. Otvorte položku Nastavenie > (Všeobecné) > Zabezpečenie. Aktivujte možnosť "Neznáme zdroje / Unknown sources".

 

 

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa systém Android pýtal otázky o aktivite monitorovacieho programu, otvorte "Play Store", klepnite na tlačidlo Menu  a vyberte možnosť "Play Protect".

Zakážte možnosť "Skenovať zariadenie pre bezpečnostné hrozby / Scan device for security threats".

 

Otvorte internetový prehliadač. Zadajte adresu https://www.hoverwatch.com/. Zadajte svoj e-mail a heslo (vytvorte účet Hoverwatch) a kliknite na "REGISTROVAŤ ZDARMA / SIGN UP FREE".

Vyberte Android a kliknite na "Stiahnuť / Download."

Ak nemôžete nájsť stránku "Pridať zariadenie / Add Device", kliknite na tlačidlo "Menu" a potom kliknite na "Pridať zariadenie / Add Device".

 

 

Kliknite na setup.apk, aby ste spustili sprievodcu inštaláciou. Kliknite na "Ďalej / Next" a potom na "Inštalovať / Install" a "Otvoriť / Open".

Neotvárajte program zo zoznamu sťahovania prehliadača Chrome.
Pomocou Správcu súborov (File Manager) ho nájdite v priečinku Sťahovanie a spustite ho tam.

Ak tlačidlo Otvoriť nie je aktívne, postupujte podľa pokynov..

Vyberte možnosť inštalácie a klepnite na OK. V závislosti od vašej voľby môžete ikonu Hoverwatch skryť.

Prijmite právne podmienky / legal terms.

 

Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo k účtu Hoverwatch. Kliknite na Aktivovať / Activate.

Zapamätajte si nový PIN kód pre otvorenie aplikácie. Kliknite na OK.

Ak chcete zabezpečiť správnu prevádzku programu Hoverwatch, postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak je to pre vaše zariadenie potrebné:

 

Aktivujte funkciu "Sledovanie používania / Usage tracking": kliknite na "Áno / Yes", nájdite a kliknite na "Synchronizovanie / Sync Service", aktivujte "Povoliť sledovanie používania / Allow usage tracking".

002.jpg 003.jpg

004.jpg

 Kliknite dvakrát na tlačidlo "späť / back" a vráťte sa do aplikácie Hoverwatch.

 

Zakázanie optimalizácie batérie: Klepnite na tlačidlo "Áno / Yes". Zmeňte "Nie je optimalizované / Not optimized" na "Všetky aplikácie / All apps".

Nájdite a deaktivujte aplikáciu "Synchronizovanie / Sync Service".

Klepnite na tlačidlo "späť / back" a vráťte sa do aplikácie Hoverwatch.

Povolenie aplikácie zachytiť obrazovku.
Povoľte položku "Nezobrazovať znovu / Don`t show again". Klepnite na tlačidlo "Spustiť teraz / Start now".

    

 

Aktivácia správcu zariadenia: Kliknite na tlačidlo "Áno / Yes", v novom hlásení kliknite na tlačidlo Aktivovať / Activate.

 

Ak váš telefón nie je rootovaný, ste hotoví.

Ak je váš telefón rootovaný, počas inštalácie sa vás program opýta na niekoľko ďalších otázok.

Na otázku, či chcete reštartovať, odpovedzte "Áno".

V "Žiadosti o povolenie rootovania / Root Permission Request" nezabudnite začiarknuť políčko "Nepýtať sa znova / Don't ask again" a potom kliknite na "Autorizovať / Authorize".

 

Skontrolujte, či je vaše zariadenie správne rootované akoukoľvek bezplatnou rootovacou kontrolou z obchodu Google Play.

Program začne pracovať po reštartovaní počítača.

V priebehu 5 - 6 minút sa informácie z prístroja zobrazia vo vašom účte Hoverwatch.

  show up

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky