Ako zmeniť nastavenia prehliadača

Ak chcete zmeniť nastavenia programu (napríklad môžete deaktivovať upozornenia alebo zmeniť umiestnenie ukladaných protokolov), stlačte tlačidlo ponuky a vyberte "Možnosti".

01.png    5.jpg

 

Interval synchronizácie: toto je interval synchronizácie medzi vašou miestnou databázou a databázou na vzdialenom serveri. V súčasnej dobe je tento interval obmedzený na 7 dní. To znamená, že po inštalácii prehliadač stiahne všetky vaše protokoly zhromaždené počas minulého týždňa.

Obdobie požiadaviek na dáta: obdobie synchronizácie. Toto nastavenie určuje, ako často bude prehliadač požadovať nové protokoly.

Sťahovať mediálne súbory iba na Wi-Fi: pokiaľ je táto možnosť zapnutá, veľké súbory, ako sú obrázky a zvukové streamy, sa stiahnu iba na Wi-Fi. Samotné protokoly budú synchronizované pri akomkoľvek pripojení k internetu.

Doba ukladania dát: doba uchovávania vašich protokolov. Upozorňujeme, že táto možnosť má vplyv len na miestne úložisko (mobilné zariadenie).

Povolený priestor pre mediálne súbory: nastavením tohto parametra môžete obmedziť veľkosť miestneho úložiska. Ak celková veľkosť obrázkov a zvukových súborov túto hodnotu prekročí, Viewer automaticky odstráni staré súbory a uvoľní miesto pre nové súbory.

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky