Aplikácia Hoverwatch Viewer umožňuje prezerať protokoly zhromaždené programom Hoverwatch na iných zariadeniach.