Konfigurácia zhromažďovania protokolov na pozorovanom zariadení

Rovnako ako v užívateľskom paneli, aj na webe môžete v aplikácii Hoverwatch Viewer nakonfigurovať správanie Hoverwatch na pozorovaných zariadeniach.

Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo nastavení v pravom hornom rohu obrazovky.

 

01.jpg

V ponuke, ktorá sa zobrazí, môžete zmeniť zobrazený názov zariadenia a interval prenosu protokolov a presne vybrať, ktoré protokoly sa budú zhromažďovať a odosielať.

 

02.jpg

Pri zvukových záznamoch môžete vybrať zdroj, kvalitu a formát záznamu.

 

03.jpg

 

Máte ďalšie otázky? Odošlite žiadosť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky