Hlavné problémy / obmedzenia a spôsoby ich riešenia.